JAKT PÅ RYPER OG SKOGSFUGL 2018 - HALTDALEN FJELLSTYRE

For utenbygdsjegere:

HALTDALEN FJELLSTYRE selger et begrenset antall jaktkort med og uten hund fra og med 6.10.2018 til og med 28.02.2019 for ryper og fra og med 6.10.2018 til og med 31.10.2018 for skogsfugl.

Det selges separate jaktkort for jakt på ryper og jakt på skogsfugl.

Salg av jaktkort for jakt på ryper og skogsfug skjer kun gjennom Inatur fra 13.09.2018 klokken 18.00. Salget skjer etter prinsippet "først til mølla".

For innenbygdsjegere:

For innenbygds jegere skjer kortsalget gjennom lokal forhandler som foregående år.

Dagskvotene pr. jeger er satt til 6 ryper pr. dag og 1 hannfugl samlet for storfugl og orrfugl pr. dag.

Fullstendig vedtak finnes i protokoll fra møte 6.9.2018 under fanen Møter - saker Haltdalen (sak 14/2018).

Laila Kokkvoll