DATO FOR VIDERE SALG AV SMÅVILTKORT UTENBYGDSJEGERE:

Salg av jaktkort fom 6.10 skjer via Inatur.

Salget åpner 23. september klokken 09.00

Se forøvrig salgside på Inatur.no

Laila Kokkvoll