JAKT PÅ RYPER OG SKOGSFUGL 2018 - ÅLEN FJELLSTYRE

For utenbygdsjegere:

ÅLEN FJELLSTYRE selger et begrenset antall jaktkort med og uten hund fra og med 6.10.2018 til og med 28.02.2019 for ryper, og fra og med 6.10.2018 til og med 31.10.2018 for skogsfugl.

SALGET SKJER GJENNOM INATUR ETTER PRINSIPPET "FØRST TIL MØLLA".

Kortsalg åpner 13. september klokken 18.00

For innenbygdsjegere:

For innenbygdsjegere skjer kortsalget gjennom lokal forhandler for foregående år.

Fullstendig vedtak finnes i protokoll fra møte 6. september 2018, under fanen Møter - saker Ålen Fjellstyre (sak 28/2018)

Dagskvote pr. jeger er satt til 6 ryper pr.dag og 1 hannfugl samlet for storfugl og orrfugl pr.dag.

 

Laila Kokkvoll