Fjellstyrene i Holtålen SA - vedtak i sak 12/2019

Fjellstyrene i Holtålen SA – vedtak sak 12/2019 på styremøte 5. september 2019:

1 Det vedtas en felles dagskvote på 4 rype pr. jeger.

2 Jakttida for ryper fastsettes til fra og med 15. 9. 2019 til og med 23. 12. 2019 for begge fjellstyrene. Jakttida vurderes eventuelt forlenget på et senere tidspunkt.

Ålen fjellstyre:

Fra og med 6. 10. 2019 til og med 23. 12. 2019 selges et begrenset antall jaktkort til utenbygds jegere for rypejakt som beskrevet i saksframlegget.

Uten hund: 4 sesongkort utvidet fra periodekort, 4 nye sesongkort, 2 ukekort pr. uke og totalt 3 dagkort pr. dag.

Med hund: 3 sesongkort utvidet fra periodekort, 3 nye sesongkort, 2 ukekort pr. uke og totalt 2 dagkort pr. dag.

Haltdalen fjellstyre:

Fra og med 6. 10. 2019 til og med 23. 12. 2019 selges et begrenset antall jaktkort til utenbygds jegere for rypejakt som beskrevet i saksframlegget.

Uten hund: 2 sesongkort utvidet fra periodekort, 2 nye sesongkort, 2 ukekort pr. uke og totalt 2 dagkort pr. dag.

Med hund: 1 sesongkort utvidet fra periodekort, 1 nytt sesongkort, 1 ukekort pr. uke og totalt 1 dagkort pr. dag.

Skogsfugl:

1 Jakttid 6. 10. – 31. 10. Brunfugl (hunnfugl) fredes.

Det settes en felles dagskvote på 1 hanfugl samlet for de 2 artene storfugl og orrfugl.

2 Øvrig småvilt følger jakttidsrammene.

Kortsalget åpner 23. september klokken 09.00

Laila Kokkvoll