Gode resultater i elgjakta på statsallmenningene i Holtålen

Restultatene fra årets elgjakt så langt viser at det er skutt bra med elg og at det er tatt ut fine dyr

I Branden har jaktlaget skutt en kalv og en okse med 9 spir på 230 kilo. Jaktlaget fortsetter nå jakta på kalv tildelt som tilleggsdyr:

DSC_0024.JPG

Vest for Lea har jaktlaget skutt en okse med 12 spir og slaktevekt på 214 kilo. På kvoten gjenstår 2 dyr.

Øst for Lea har jaktlaget skutt en okse med 13 spir og en slaktevekt på 268 kilo. Har i tillegg skutt en kalv og en okse på 1,5 år. Fortsetter jakta på kalv tildelt som tilleggsdyr:

DSC_0028.JPG

I Ledalen har jaktlaget skutt en kvige og en kalv. Nå er det voksenokse som gjelder for dette laget.

I Gauldal statsallmenning er det skutt en okse med 8 spir og slaktevekt på 220 kilo. Har i tillegg skutt en okse på 1,5 år og fortsetter nå jakta på kalv/ungdyr som tilleggsdyr:

DSC_0022.JPG

I Hesjedal-Holden er det skutt en okse med 8 spir og slaktevekt på 215 kilo. Jaktlaget har videre skutt en kalv. 1 dyr gjenstår på kvoten:

DSC_0030.JPG

I Hesjedal Nordre er det skutt en okse med 12 spir og slaktevekt på 260 kilo. 2 dyr gjenstår på kvoten:

DSC_0023.JPG
Laila Kokkvoll