HINDRE SPREDNING AV SYKDOM HOS HUND

Den siste tidens tilfeller av blodig diare med dødelig utfall har fått stor oppmerksomhet i media. NFS og fjellstyrene har også fulgt saken:

Det er ikke fremkommet opplysninger om at smittevei er avklart. Veterinærinstituttet og Mattilsynet arbeider intenst for å klarlegge situasjonen og legger ut informasjon fortløpende på sine hjemmesider.

Ålen og Haltdalen fjellstyrer og NFS følger de råd som gis og finner det ikke riktig å legge restriksjoner på bruk av hund til jakt på nåværende tidspunkt.

Følg utviklingen via følgende linker:

https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/hindre-spredning-av-sykdom-hos-hund

https://www.mattilsynet.no

Laila Kokkvoll