Husk frist for å søke om jakt: 1. april!

Fristen for å søke om småviltjakt for utenbygdsjegere er 1. april. Søknad via Inatur.

Likeså er fristen 1. april for innenbygdsjegere som vil jakte villrein og rådyr

Laila Kokkvoll