Kunngjøring - Haltdalen Fjellstyre

HALTDALEN FJELLSTYRE - REGULERING AV PRISER FOR LAKSEFISKE

Haltdalen fjellstyre har i fjellstyremøte 25. 2. 2019, sak 1/2019 vedtatt nye priser for laksefiske på fjellstyrets strekninger i Gaula.

Oversikt over de vedtatte priser finnes på fjellstyrets hjemmeside under møter / saker eller fås utlevert på fjellstyrekontoret.

Eventuelle protester sendes Haltdalen fjellstyre innen 3 uker fra kunngjøring.

Møtebok finnes under møter/saker på hvert fjellstyre.

Laila Kokkvoll