Kunngjøring - Ålen Fjellstyre

HOLDEN STATSALLMENNING - EVENTUELL UTVIDELSE AV HYTTEFELT

Statskog SF har planer om å utvide hyttefeltet i Holden statsallmenning. Dokumenter i sakens anledning finnes på fjellstyrets hjemmeside under saker / møter eller kan fås utlevert ved fjellstyrekontoret.

Frist for eventuelle protester til utvidelsen av hyttefeltet settes til 3 uker fra kunngjøring.

Møtebok finnes under møter/saker på hvert fjellstyre.

Laila Kokkvoll