Kunngjøringer - Fjellstyrene i Holtålen SA

KUNNGJØRING PRISER SMÅVILTJAKT

Fjellstyrene i Holtålen SA vedtok i sak 1/2019 i møte 25. 2. 2019 nye priser for småviltjakt.

Fullstendig oversikt over vedtaket finnes på hjemmesiden til Ålen og Haltdalen fjellstyrer eller fås utlevert ved Fjellstyrekontoret.

Frist for eventuelle klager er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Møtebok finnes under møter/saker på Fjellstyrene i Holtålen SA.

FJELLSTYRENE I HOLTÅLEN SA - SOMMERJOBB

Ålen og Haltdalen fjellstyrer ønsker å ansette sommerhjelp for diverse arbeid med fjellstyrenes åpne hytter og husvære samt fiskekultiveringsarbeid sommeren 2019. Omfanget av arbeidet kan dreie seg mellom 1 og 2 måneder.

Oppstart etter avtale men vedkommende bør være tilgjengelig i månedsskiftet juni-juli samt utover i august.

Lønn i tråd med kommunens avlønning av tilsvarende engasjement.

Det er ønskelig at den / de som får tilbudet disponerer bil / kan ordne med egen transport til de ulike oppdrag.

Søknad med relevante opplysninger må være Fjellstyrene i Holtålen SA i hende senest 15. mars.

Laila Kokkvoll