Motorferdslekontroller

Fjelloppsynet vil også denne vinteren gjennomføre kontroller med at motorferdsel i utmark skjer i henhold til dispensasjon. Dette skjer dels på oppdrag fra SNO og dels på eget initiativ og er hjemlet i naturoppsynsloven og fjelloven. I forbindelse med dette er det en del ting vi ønsker å informere om.

Nytt for året er at vi er pålagt å skrive ut gebyr ved enklere brudd på bestemmelsene. Dette er hjemlet i Motorferdselsloven og tilhørende forskrift om gebyr for visse overtredelser etter denne loven. Gebyr vil være aktuelt ved mindre brudd på motorferdselslovgivningen og er innført som alternativ til anmeldelse og påfølgende bøtesstraff.

Det er etter motorferdselsloven ikke krav om at fører skal ha utvist skyld (dvs «med overlegg») for å ilegges overtredelsesgebyr, det er tilstrekkelig å fastslå at fører objektivt sett har forholdt seg i strid med reglene.

I praksis vil det ved kontroll av dispensasjon ilegges overtredelsesgebyr dersom:

 • Dispensasjon ikke er medbrakt (gebyrsats kr 500,-) og/eller at kjørebok er mangelfullt/ukorrekt utfyllt i de kommuner kjørebok er påkrevd (gebyrsats kr 3000,-). Kjørebok skal fylles ut før turen starter.
   
 • Som skuterfører må du også alltid ha med deg godkjent førerkort. Å ikke ha med seg førerkort er også gebyrbelagt (kr 500,-). Dersom du har tatt førerkort etter 1 januar 2006 må du ha godkjent førerkortklasse S for å kjøre snøskuter. Det er derfor ikke tilfredsstillende om du har førerkortklasse A.
   
 • I Tydal og Selbu åpnes løypene for løyper for rekreasjonskjøring i helga. Fjelloppsynet/SNO gjennomfører tilsyn av at forskriften for løypene overholdes.
   
 • Ved kontroll i snøskuterløypa vil overtredelsesgebyr ilegges dersom:
 • Du kjører til tider på døgnet/dager når løypa er stengt (gebyrsats kr 3000,-). Kjøring i løypa utenom åpen sesong politianmeldes.
 • Kjøring i strid med kommunal forskrift for rekreasjonsløyper (gebyrsats kr 3000,-).
 • Øvrige brudd på motorferdselsloven politianmeldes.

Mer info om skuterløypene i Selbu og Tydal finner du her: 
http://selbuutmark.no/
https://www.tydal.kommune.no/Sider/default.aspx

Her finner du informasjon om bl.a. parkeringsmuligheter for å komme seg inn på løypa, løypekort som du må huske å løse før du drar i vei m.m. Husk at det kan skje endringer av visse løypestrekninger, samt at ved uforutsette hendelser kan visse løypestrekninger stenges for kortere perioder. I og med flere løypestrekninger går i fjellterreng er det viktig å tenke fjellsikkerhet og ikke stole på bra telefondekning langs hele løypa.

 

God tur!

 

 

Gasta Design