Mulige rovdyr-rapporter og DNA fra skutt ulv

På bakgrunn av rapporter har Fjellopsynet vært ute og sjekket 2 rapporter om mulig ulvespor i Holden statsallmenning og på privatområde på Hessdalskjølen.

Med bakgrunn i spor og oppførsel dreide begge rapportene seg om spor etter menneskets beste venn - hund.

DNA fra ulven som ble skutt på Lundamo, viser at dette var samme dyr som det tidligere var funnet DNA fra sommeren 2018.

Laila Kokkvoll