Ny bru over Hesja mot Øggdalen

Da er nybrua over Hesja mot Øggdalen ferdig!

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Hesjedal Allmenningsstyre, Statskog og Ålen Fjellstyre.

Brua er finansiert med midler fra Grunneierfondet, Hesjedal Allmenningsstyre og Ålen Fjellstyre.

Brua vil nå lette adkomsten til denne delen av Hesjedal Statsallmenning og en håper at den blir flittig brukt!

bru.jpeg
bru2.jpeg
bru3.jpeg
Laila Kokkvoll