Nye satser for godtgjøring ved felling av smårovvilt 2018/2019

I fellesmøte mellom rettighetshaverne i Holtålen den 26.06.2018 ble følgende satser for jaktsesongen 2018/2019 vedtatt:

Rødrev kr. 400,-

Mår kr. 400,-

Mink kr. 200,-

Røyskatt kr. 200,-

Ravn kr. 200,-

Kråke kr. 200,-

Laila Kokkvoll