Overgangsavtaler og villreinjakt

Det har i lengre tid, og særlig under årsmøtet i Forollhogna, vært arbeidet med å få til overgangsavtale med FO1 for villreinjakta 2019.

Som vedlagte dokument viser ble det dessverre ingen avtale for jakta i 2019. Les svar her

Laila Kokkvoll