Publisering av trekningslister og GDPR

I juli 2018 tråtte EUs nye personvernregler i kraft i Norge.

Regelverket forkortes ofte GDPR og regulerer hvilke personopplysninger som kan lagres og hvordan personer skal informeres om dette. NFS er i gang med å se på hvilke konsekvenser dette har for fjellstyrenes håndtering av persondata. I forbindelse med dette arbeidet har det blitt klart at publiseringe av trekningslister av all jakt ikke kan foretas dersom ikke søker er orientert om dette ved innlevering av søknaden og har fått mulighet for å reservere seg.

Vi er derfor anbefalt å ikke publisere slike lister da vi ikke har orientert søker og gitt han mulighet for reservasjon.

Haltdalen og Ålen Fjellstyrer kommer derfor heller ikke til å publisere trekningslister for småviltjakt, elg/hjort og villreinjakt på sine nettsider.

For å være på den sikre siden fjerner vi også oversikten over innlevert smårovvilt. Oppsummering av sesongen vil bli bekjentgjort.

Laila Kokkvoll