ØREKYTE SPRER SEG UT FRA FOREKOMSTEN I FORDA

ØREKYTE SPRER SEG UT FRA FOREKOMSTEN I FORDA  Ørekyte ble registrert i Forda, Langtjønnan og Dalbusjøen ved århundreskiftet.  Det ble iverksatt ulike tiltak for å hindre videre spredning til tjønner og sjøer som drenerer til Forda. Det er nå imidlertid dokumentert at ørekyta har kommet seg forbi ei sperre som ble anlagt i bekken som renner ut fra Korstjønna ved Elgsjøen og ut i Forda.  Ved elfiske i området den 15. 8. ble det funnet ørekyte i Korstjønna og i en bekk som renner sørfra og ut i Korstjønna. Problemet er at i et myrområde kan denne bekken ha direkte forbindelse med en bekk som renner ut i Elgsjøen. Dette kan føre til at ørekyta kan spre seg til Elgsjøen og videre til Øyungen.  Dette er beskrevet i et notat fra befaringen i området den 15. 8. -  se her.   Det er fra fjellstyrekontoret tatt tak i problemene og der er nå planlagt en befaring med berørte etater den 13. 9. Under denne befaringen vil en se på forholdene og vurdere aktuelle tiltak for å hindre videre spredning.  Det som nå er viktig er at det ikke blir fraktet levende fisk fra Forda og Korstjønna til andre vann.

ØREKYTE SPRER SEG UT FRA FOREKOMSTEN I FORDA

Ørekyte ble registrert i Forda, Langtjønnan og Dalbusjøen ved århundreskiftet.

Det ble iverksatt ulike tiltak for å hindre videre spredning til tjønner og sjøer som drenerer til Forda. Det er nå imidlertid dokumentert at ørekyta har kommet seg forbi ei sperre som ble anlagt i bekken som renner ut fra Korstjønna ved Elgsjøen og ut i Forda.

Ved elfiske i området den 15. 8. ble det funnet ørekyte i Korstjønna og i en bekk som renner sørfra og ut i Korstjønna. Problemet er at i et myrområde kan denne bekken ha direkte forbindelse med en bekk som renner ut i Elgsjøen. Dette kan føre til at ørekyta kan spre seg til Elgsjøen og videre til Øyungen.

Dette er beskrevet i et notat fra befaringen i området den 15. 8. - se her.

Det er fra fjellstyrekontoret tatt tak i problemene og der er nå planlagt en befaring med berørte etater den 13. 9. Under denne befaringen vil en se på forholdene og vurdere aktuelle tiltak for å hindre videre spredning.

Det som nå er viktig er at det ikke blir fraktet levende fisk fra Forda og Korstjønna til andre vann.

Laila Kokkvoll