Salg av jaktkort på elg og hjort

Statsallmenningene i Haltdalen: Det selges jaktkort på restkvoten for elg og hjort. Gjelder totalt

for 2 elgkalver samt spissbukk, hind og hjortekalv.

Søknad sendes: haltdalen@fjellstyrene.no.

Jaktkort for 1 og 1 dyr tildeles fortløpende.

Jaktkortpris kr. 150,- pr. jeger og dag. Sluttoppgjør etter slaktevekt ved felling av dyr.

Hesjedal statsallmenning – Ålen: Det selges jaktkort på restkvoten for elg og hjort. Gjelder

totalt for 1 kalv / ungdyr for elg samt spissbukk, hind og hjortekalv.

Søknad sendes: alen@fjellstyrene.no.

Jaktkort for 1 og 1 dyr tildeles fortløpende.

Jaktkortpris kr. 150,- pr. jeger og dag. Sluttoppgjør etter slaktevekt ved felling av dyr.

Laila Kokkvoll