Småviltjakt 2019

Alle som ikke fikk tildelt jakt ved første gangs trekking har stått som reserve.

Trekking blandt reservene skjer en av de første dagene og lykkelige “vinnere” blir da kontaktet av Inatur.

Laila Kokkvoll