Småviltjakt høst 2019

Frist for å søke på småviltjakt høsten 2019 er som vanlig 1. april, for utenbygdsjegere

Det vil gå gjennom Inatur som før og bli åpnet i god tid før søknadsfristen går ut.

Husk også å legge inn rapport om du har jaktet sesongen 2018/2019.

Laila Kokkvoll