Ungfiskundersøkelser i Gaula

UNGFISKUNDERSØKELSER I GAULA  NINA har nå i flere år gjennomført ungfiskundersøkelser i Gaula.  Resultatene er samlet i årlige NINA-rapporter.  Undersøkelsene for 2019 foregår nå for fullt og ansatte ved Fjellstyrekontoret har deltatt i 2 dager.  Rapporten fra 2018 finner du  her   Rapport for 2019 blir offentlig like over nyttår.

UNGFISKUNDERSØKELSER I GAULA

NINA har nå i flere år gjennomført ungfiskundersøkelser i Gaula.

Resultatene er samlet i årlige NINA-rapporter.

Undersøkelsene for 2019 foregår nå for fullt og ansatte ved Fjellstyrekontoret har deltatt i 2 dager.

Rapporten fra 2018 finner du her

Rapport for 2019 blir offentlig like over nyttår.

Laila Kokkvoll