Villreinjakt 2019

Har registrert at jegerne venter på trekking av villreinjakta.

Sekretæriatet for Villreinområdet er nå flyttet til Kvikne. For å foreta trekking er vi avhengig av å få tildelt kvote. Trekking foretaes når kvotefordeling foreligger.

Laila Kokkvoll