Oct
2
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte oktober 2017

OVERSIKT SAKLISTE:

36/2017: HESSJEDAL STATSALLMENNING - BJØRN MAGNAR VIK -
SØKNAD OM ANLEGG AV PARKERINGSPLASS FOR ÅPEN
SETER

37/2017: HESSJEDAL STATSALLMENNING - ANNE MARIE GJERSVOLD -
SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING/ GJENNOPPBYGGING AV
UTHUS PÅ GJERSVOLDVOLLEN

38/2017 :GAULDAL STATSALLMENNING - JAN NYRØNNING (JØRGEN
NYRØNNING) - SØKNAD OM DYRKING VED SETERVOLL

39/2017: HESSJEDAL STATSALLMENNING - HESSDALEN I.L. - SØKNAD
OM UTBEDRING AV TRASEEN FOR ØYUNGEN RUNDT

40/2107: HESSJEDAL STATSALLMENNING - HØGSKOLEN I ØSTFOLD -
ETABLERING AV ATV-VEG FRA HYTTEFELTET OPP MOT
HØGSKOLENS FORSKNINGSTASJON

41/2017: ORIENTERINGER
Ønske om fokus på jordbrukstilknytta rettigheter, informasjon omkring
landbruk, setting og beitebruk
Seterutvisninga til Jørand B. Gjersvold
Status for bottenbrua over Hersja
Gjennomgang av brevsjomalen.

-Protokoll (pdf)

View Event →
Aug
30
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte august 2017

Saksliste

32/2017: Småviltjakta 2017 - fellesbehandling med Haltdalen fjellstyre - fastsetting av dagskvoter og eventuell jakt fra 6. 10. 

33/2017: Harejakt med hund 2017 - søknad fra lokal jeger om jaktstart 15. 9. Fellesbehandling med Haltdalen fjellstyre. 

34/2106: Tor Renolen - Klage ikke tildelt rypejakt. 

35/2016: Lokal avtale om lønn for daglig leder. 

-Protokoll (pdf)

View Event →
Jun
8
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte juni 2017

17/2017: Trekking av årets reinsjakt. 

18/2017:Trekking av årets rådyrjakt

19/2017: Trekking av garnkort for Øyungen, Hersjøen og Gaulhåen. 

20/2017: Årsberetning og regnskap for 2016

21/2017: Budsjett 2017

22/2017: Elgjakta/ hjortejakta -organisering fra I. 11. 

23/2017: Gauldal statsallmenning -Kjøliskarven -Per M. Volden -planer om å sette opp fundament for tavle for å vise ulike fjelltopper som kan sees, samt avstand

24/22017: Tømming av utedo like ved Øyungsvegen

25/2017: Orienteringer

-Protokoll (pdf)

View Event →
Mar
8
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte mars 2017

Saksliste:

8/2017:  HESJEDAL STATSALLMENNING - MORTEN VIDAR ASPÅS -ENDRING AV SETERBEBYGGELSE

9/2017: GAULDAL STATSALLMENNING - HOLTÅLEN
SNØSCOOTERKLUBB - HENVENDELSE OM TRASE FOR
REKREASJONSKJØRING MED SNØSCOOTER

10/2017: STATSALLMENNINGENE I ÅLEN - SMÅVILTJAKTA - NYE RUTINER FOR SALG AV JAKTKORT - OVERFØRING TIL
INATUR

11/2017: HESJEDAL STATSALLMENNING - ATLE LANGMO - SØKNAD OM VEG TIL HYTTE I HESSJØEN HYTTEFELT

12/2017:  ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER - ETABLERING AV FELLES SA

13/2017:  SMÅVILTJAKTA 2017 - VURDERING AV ENDRING I
ANTALLET PERIODER MED BEGRENSET KORTSALG SAMT OPPLEGGET GENERELT

14/2017:  ORIENTERINGER

-Protokoll (pdf)

 

View Event →
Jan
23
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte januar 2017

SAKLISTE FELLESMØTE MED HALTDALEN FJELLSTYRE 23. 1. 2017.

Saker for fellesbehandling: 

Sak 1/2017: EVENTUELL ETABLERlNG AV FELLES SA MED HALTDALEN FJELLSTYRE

Sak 2/2017: FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE -RULLERING AV
BESTANDSPLANEN -INNSPILL ANGÅENDE TELLENDE AREAL

Saker kun for Ålen fjellstyre: 

Sak 3/2017:HERSJØEN HYTTEFORENING -SØKNAD OM UTVIDELSE AV VEGNETTET

Sak 4/2017:HERSJEDAL STATSALLMENNING -HERSJØVEGEN VEGFORENING
-SØKNAD OM ETABLERlNG AV NYTT GRUSTAK

Sak 5/2017: GAULDAL OG HOLDEN STATSALMENNINGER -NORSK BRETONKLUBB -SØKNAD OM LEIE AV TERRENG FOR HUNDEPRØVE 17-19 MARS

Sak 6/2017: GAULDAL STATSALLMENNING -KARl PAULA LUNDRENG -
SØKNAD OM RIVING OG BYGGING AV NY OG STØRRE HYTTE. 

Sak 7/2017: ORIENTERINGER

 --

-Protokoll (pdf)

 

 

View Event →