Back to All Events

Fjellstyremøte 6. juni 2018

Onsdag 6. juni er det Fjellstyremøte i Midtstuggu klokka 19.00.

SAKLISTE  6. 6. 2018.  


22/2018    HESSJEDAL  STATSALLMENNING  -  DAGNY  OG  HELGE  NYRØNNING  -  SØKNAD  OM  Å  FÅ  SETTE  OPP  NAUST  VED  HESSJØEN

23/2018    HESSJEDAL  STATSALLMENNING  -  PER  O.  ELNAN  -  SØKNAD  OM  INNGJERDING  RUNDT  HYTTE  PÅ  MOAVOLLEN

24/2018    HESSJEDAL  STATSALLMENNING  -  REGULERINGSPLAN  FOR  HYTTER  LANGS  HESSJØVEGEN

25/2018    HESSJEDAL  STATSALLMENNING  -  BRUA  OVER  HESSJA  MOT  ØGGDALEN

26/2018    ORIENTERIGER

Saksfremlegg - se her

Earlier Event: March 14
Fjellstyremøte 14.mars 2018