Back to All Events

Fjellstyremøte 28. februar 2018

Saksliste:

01/2018: HESSJEDAL STATSALLMENNING - BJØRN MAGNAR VIK -
SØKNAD OM ANLEGG AV PARKERINGSPLASS FOR ÅPEN
SETER

02/2018: HESSJEDAL STATSALLMENNING - ANNE MARIE GJERSVOLD -
SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING/ GJENNOPPBYGGING AV
UTHUS PÅ GJERSVOLDVOLLEN

03/2018 :GAULDAL STATSALLMENNING - JAN NYRØNNING (JØRGEN
NYRØNNING) - SØKNAD OM DYRKING VED SETERVOLL
 

Earlier Event: February 15
Fjellstyremøte februar 2018
Later Event: March 14
Fjellstyremøte 14.mars 2018