Back to All Events

Fjellstyremøte januar 2017

SAKLISTE FELLESMØTE MED HALTDALEN FJELLSTYRE 23. 1. 2017.

Saker for fellesbehandling: 

Sak 1/2017: EVENTUELL ETABLERlNG AV FELLES SA MED HALTDALEN FJELLSTYRE

Sak 2/2017: FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE -RULLERING AV
BESTANDSPLANEN -INNSPILL ANGÅENDE TELLENDE AREAL

Saker kun for Ålen fjellstyre: 

Sak 3/2017:HERSJØEN HYTTEFORENING -SØKNAD OM UTVIDELSE AV VEGNETTET

Sak 4/2017:HERSJEDAL STATSALLMENNING -HERSJØVEGEN VEGFORENING
-SØKNAD OM ETABLERlNG AV NYTT GRUSTAK

Sak 5/2017: GAULDAL OG HOLDEN STATSALMENNINGER -NORSK BRETONKLUBB -SØKNAD OM LEIE AV TERRENG FOR HUNDEPRØVE 17-19 MARS

Sak 6/2017: GAULDAL STATSALLMENNING -KARl PAULA LUNDRENG -
SØKNAD OM RIVING OG BYGGING AV NY OG STØRRE HYTTE. 

Sak 7/2017: ORIENTERINGER

 --

-Protokoll (pdf)

 

 

Later Event: March 8
Fjellstyremøte mars 2017