Småviltjakt 

 

SMÅVILTJAKT 2018

For utenbygdsjegere:

ÅLEN FJELLSTYRE selger et begrenset antall jaktkort med og uten hund fra og med 6.10.2018 til og med 28.02.2019 og fra og med 6.10.2018 til og med 31.10.2018 for skogsfugl.

SALGET SKJER GJENNOM INATUR ETTER PRINSIPPET "FØRST TIL MØLLA".

Kortsalg åpner 13. september klokken 18.00

For å kunne kjøpe dag/ukes-kort går du inn på inatur.no.

Velg så: kategori (f.eks småviltjakt), Tilbyder (Ålen eller Haltdalen fjellstyre), Område og uke, Korttype (dag/uke, med/uten hund), antall dager.

For innenbygdsjegere:

For innenbygdsjegere skjer kortsalget gjennom lokal forhandler for foregående år.

Fullstendig vedtak finnes i protokoll fra møte 6. september 2018, under fanen Møter - saker Ålen Fjellstyre (sak 28/2018)

Dagskvote pr. jeger er satt til 6 ryper pr.dag og 1 hannfugl samlet for storfugl og orrfugl pr.dag.

Avtalen om felles jakt på rype og skogsfugl går fortløpende for innenbygdsjegere. Se vedtak under småviltjakt 2018 Haltdalen Fjellstyre.

PRISER                   DAG           UKE            SESONG

UTENBYGDS         300 KR      1.400 KR       2.000 KR

INNENBYGDS       150 KR         700 KR      1.000 KR

Oppskrift for rapportering av småviltjakt: se her

inatur.jpg

Beverjakt

Beveren sprer seg til stadig nye områder. Denne levde farlig da den brukte riksveien ved Gilset på sin vandring nordover.

Beveren sprer seg til stadig nye områder. Denne levde farlig da den brukte riksveien ved Gilset på sin vandring nordover.

Ålen fjellstyre har et begrenset antall fellingstillatelser på bever i Gauldal og Hesjedal statsallmenning. Fellingstillatelsene tildeles etter søknad til fjellstyret. 

Haltdalen fjellstyre har også begrenset tilbud på beverjakt i Haltdalen søndre statsallmenning.

For å jakte bever må du ha betalt jegeravgift. Du kan benytte både rifle og hagle. Ved bruk av rifle trenger du ikke bestått skyteprøve, men kravet til rifleammunisjon er at det benyttes ekspanderende projektil. Rifle er å anbefale til beverjakt, men bever bør aldri påskytes svømmende. Har den gått opp fra vannet blir den stort sett liggende på stedet ved et godt treff med rifle.

Du kan søke som opplæringsjeger fra fylte 14 år på bever.