Statsalmenningene

HALTDALEN FJELLSTYRE ADMINISTRERER:

Haltdal Nordre statsallmenning - 21 000 dekar, merket A på kartet

Ledalen Vest - 63 000 dekar, merket B på kartet

Haltdal Søndre statsallmenning - 108 000 dekar

Ledalen Øst - 45 000 dekar, merket C på kartet

Østerå statsallmenning, 34 000 dekar, merket D på kartet

Klikk på kartet for større kart