Vedtak småviltjakt Ålen

Vedtak på felles Fjellstyremøte 30/8-2017:

RYPEJAKT:

1 Det vedtas en dagskvote på 4 rype per jeger.
2 Jakttida for ryper fastsettes til fra og med 15. 9. til og med 23. 12. 2017.
3 Fra og med 6. 10. til 23. 12. selges et begrenset antall jaktkort til utenbygds for ryper som beskrevet i saksframlegget:
Uten hund: 10 sesongkort totalt og maks 10 dag/ukeskort per uke.
Med hund: 8 sesongkort totalt og maks 8 dag/ukeskort per uke.
Utenbygds som har løst periodekort kan utvide disse til sesongkort. Slike utvidelser inngår i antallet som er foreslått ovenfor.
4 Skogsfugl fredes høsten 2017.
5 Øvrig småvilt følger jakttidsrammene.

HAREJAKT:

1. Ålen fjellstyre viser til søknad fra Bjørn Ove Gjære samt til saksframlegget.
2. Ålen fjellstyre påpeker viktigheten av at hunder som slippes i områder med småfe ikke jager sau. Det vedtas derfor krav om saurenhetsbevis for hunder som slippes i aktuell periode.
3. Jaktstart for harejakt for innenbygds fastsettes til 15. september. og for utenbygds til 1. oktober.
Jaktperioden følger jakttidsrammen.


Klagefrist er 1 uke fra kunngjøringsdato.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Takseringene viser en øket bestand av rype.

Det er også økt antall kyllinger per par. Dagskvoten og eventuell jakt fra 6/10 vedtas av fjellstyrene på møte 30/8.

Følg med på Inatur for evt. ledige jaktkort!