Småviltjakt haltdalen

SMÅVILTJAKT 2018

 Jakta på skogsfugl i Haltdalen 2018:

Haltdalen fjellstyre har hatt telefonmøte helga 15. – 16. september og fattet følgende vedtak:

Jakta på skogsfugl følger innstillingens punkt 2 i møte 6. 9.

Dette medfører at avtalen om felles jakt mellom Haltdalen og Ålen fjellstyre fortsatt gjelder for både jakt på ryper og jakt på skogsfugl.

Kravet om egne jaktkort for jakt på skogsfugl for innenbygds faller derfor bort.

Jakttiden blir som vedtatt fra og med 6. 10. til og med 31. 10.

Dagskvote 1 tiur eller orrhane pr. jeger og dag.

inaturH.jpg

For utenbygdsjegere:

HALTDALEN FJELLSTYRE selger et begrenset antall jaktkort med og uten hund fra og med 6.10.2018 til og med 28.02.2019 for ryper og fra og med 6.10.2018 til og med 31.10.2018 for skogsfugl.

Det selges separate jaktkort for jakt på ryper og jakt på skogsfugl.

Salg av jaktkort for jakt på skogsfug skjer kun gjennom Inatur fra 17.09.2018 klokken 18.00.

For å kunne kjøpe dag/ukes-kort går du inn på inatur.no.

Velg så: kategori (f.eks småviltjakt), Tilbyder (Ålen eller Haltdalen fjellstyre), Område og uke, Korttype (dag/uke, med/uten hund), antall dager.

For innenbygdsjegere:

For innenbygds jegere skjer kortsalget gjennom lokal forhandler som foregående år.

Dagskvotene pr. jeger er satt til 6 ryper pr. dag og 1 hannfugl samlet for storfugl og orrfugl pr. dag.

Fullstendig vedtak finnes i protokoll fra møte 6.9.2018 under fanen Møter - saker Haltdalen (sak 14/2018).

Avtalen om felles rypejakt går fortløpende for innenbygdsjegere.

PRISER                   DAG           UKE            SESONG

UTENBYGDS         300 KR      1.400 KR       2.000 KR

INNENBYGDS       150 KR         700 KR      1.000 KRJ

Kjøp jaktkort haltdalen