Fiske Ålen

1372750979835.MaxSize.msw-w.w-786.msh-h.h-425.Save.png.jpg

100 vann og 40 km elv med ørret og røye. Is- og stangfiske.
Fritt kortsalg for utenbygdsboende for garnfiske i Riasten, begrenset tilbud i Øyungen, Hersjøen og Gaulhåen, søknadsfrist 1/5.
Fritt kortsalg for utenbygdsboende for fiske med oter i alle vann som er åpnet for garnfiske for innenbygdsboende Kortsalg samme steder som jaktkort. Felles fiskekort med Haltdalen og Singsås fjellstyrer i Langtjønnanområdet.

Fiskereglene gir opplysninger om hvilke muligheter det er for de som vil fiske på statsallmenningene i Holtålen. Det er noe ulike tilbud for innenbygds og utenbygds. Tilbudene for utenbygds går imidlertid lengre enn det som er grunnregelen i Fjelloven. Det er åpnet for fritt salg av garnkort på Riasten og begrenset salg på Øyungen, Hersjøen og Gaulhåen (søknadsfrist 1. 5.).

For de som vil fiske med oter er det salg av oterkort for utenbygds i alle vann som er åpnet for garnfiske for innenbygds, se for øvrig Fiskereglene for statsallmenningene i Holtålen. Ved Langen i Båttjønndalen har fjellstyret tilrettelagt for fiske for handikappede med 5 fiskebrygger, handikapptoalett, benker og bålplass.

Priser fiskekort

Utenbygdsboende:


Innenbygdsboende:

FOR Å KJØPE TILLEGGSKORT FOR GARNFISKE MÅ KOMBIKORTET HA SAMME GYLDIGHETSPERIODE SOM NÅR DET SKAL FISKES MED GARN.

Forespørsler vedrørende fiske rettes til fjellstyrekontoret, telefon 72 41 55 77

GOD FISKETUR !!!

Kjøp fiskekort

Langen - fiske for handikappede 

Ålen fjellstyre minner om mulighetene som handikappede har til å fiske fra handikappfiskebryggene ved Langen. Denne handikappplassen er etablert ved den lille sjøen Langen som ligger i Båttjønndalen i Hersjedal statsalmenning. Adkomst via seter ved Vårhus i Hessdalen. Området er utbygd med parkeringsplass, handikapptoalett, bålplass med benker og 5 fiskebrygger.