HV-området

Aktiviteten i HV-området er skjelden til hinder for friluftsliv og alminnelig ferdsel i terrenget. Når det er skyteaktivitet kunngjøres dette ved oppslag. Med utgangspunkt fra Brattåsvegen er det parkeringsplass der kjerrevegen inn til Renåtjønna, Måstjønna og Ledalen starter. Det er også parkeringsplass ved enden av skogsbilvegen i Lesetmarka for dem som ønsker å gå inn til Ledalen på vestsiden av Hofjellet.

Kart over skytefeltet: se her