Kjøp jaktkort

Elgjakt

2018: Liste over elgjakt 2018, finner du her

Jaktlag

Følgende jaktlag har nå kontrakt på elgjakt på statsallmenningene i Ålen:

Hesjedal Nordre: Lars Groseth's jaktlag, kontrakt tom. 2021
Hesjedal/Holden: Bård Ove Bakås`s jaktlag , kontrakt tom. 2021
Gauldal: John Einar Skogås's jaktlag, kontrakt tom 2018.

Priser for elg og hjortejakta, se her.

I etterkant etter ekstraordinært årsmøte i Forollhogna Villreinvald den 7. desember 2017 har det kommet brev fra rettighetshaverne på sørsida om at de vil si opp alle overgangsavtaler.

Til orientering vedlegges brevet. Se her

 

Reinsjakt

 

Oversikt over skutt dyr (oppdatert 31/8 kl. 17.30): her

 

Bestilling av plass overgangsavtaler 2018 (sist oppdatert 11/9 kl.16.00):

Bukkjegere og studenter/skole-elever blir prioritert i august. Dvs blant disse er det førstemann til mølla som gjelder.

For bestilling av plass, send SMS til Geir Morten på mobil: 97102788 med opplysninger om navn på jeger, kategori dyr, ønsket overgang til rettighetshaver og dato. Bestillingen må skje innen klokken 18.00 kvelden før jakt, for å bli registrert.

Oversikten blir oppdatert  ved behov 1 gang pr. døgn. Den som får plass vil få SMS som bekreftelse på overgangen kvelden før.

Budal      Soknedal

Rådyrjakt

Trekningsliste på rådyrjakt 2018: se her

Priser rådyrjakt

Ålen fjellstyre selger fellingstillatelse på rådyr i Hersjedal og Holden statsallmenninger.

Pris for kort med fellingstillatelse på et rådyr er kr 900.-

Felles det killing (årskalv) på kortet refunderes kr 200.-
Søknadsfrist 1. april, eller kontakt fjellstyrekontoret.

Søknad sendes til: FJELLSTYREKONTORET, 7380 ÅLEN