Kjøp jaktkort

Elgjakt

2018: Liste over elgjakt 2018, finner du her

Jaktlag

Følgende jaktlag har nå kontrakt på elgjakt på statsallmenningene i Ålen:

Hesjedal Nordre: Bjørn Røtterud`s jaktlag, kontrakt tom. 2017
Hesjedal/Holden: Bjørn R. Gjersvold`s jaktlag , kontrakt tom. 2017
Gauldal: John Einar Skogås's jaktlag, kontrakt tom 2016.

Priser for elg og hjortejakta, se her.

I etterkant etter ekstraordinært årsmøte i Forollhogna Villreinvald den 7. desember 2017 har det kommet brev fra rettighetshaverne på sørsida om at de vil si opp alle overgangsavtaler.

Til orientering vedlegges brevet. Se her

 

Reinsjakt

Fjellstyret har  den 30. mai foretatt trekning av villreinjegere høsten 2018. Lista finner du: her

 

Rådyrjakt

Trekningsliste på rådyrjakt 2018: se her

Priser rådyrjakt

Ålen fjellstyre selger fellingstillatelse på rådyr i Hersjedal og Holden statsallmenninger.

Pris for kort med fellingstillatelse på et rådyr er kr 900.-

Felles det killing (årskalv) på kortet refunderes kr 200.-
Søknadsfrist 1. april, eller kontakt fjellstyrekontoret.

Søknad sendes til: FJELLSTYREKONTORET, 7380 ÅLEN