Styremedlemmer Ålen fjellstyre

Ålen Fjellstyre - valgt for perioden 2015-2019:

Fast medlem/Personlig vara:

Leder: Trond O Schjølberg - personlig vara: Vegard Dragmyrhaug
Nestleder: Lars Ingmar Nyhus - personlig vara: John Erik Meland
Medlem: Bente Kristin Morken - personlig vara: Tove Hegseth
Medlem: Jon Vårhus - personlig vara: Hans Kristian Engan
Medlem: Olve Morken - personlig vara: Inge Birger Gjersvold