Fiske Haltdalen

INNLANDSFISKE

20 vann med ørret og noe røye. Is- og stangfiske. Oter- og garnfiske i to vann. 10 km laksefiske i Gaula. Kortsalg for fiske samme steder som for jaktkort. Felles fiskekort med Ålen og Singsås fjellstyre i Langtjønnanområdet.

NB: Vi er redde for at det skal dukke opp nye og uønskede arter i vanna og elvene våre. Spesielt er vi redd ørekyta. Det er derfor ikke tillatt å bruke agnfisk (død eller levende) fanget i andre vassdrag, og selvfølgelig heller ikke ørekyte. Vi ser oss derfor nødt til å slå hardt ned på tilfeller hvor vi skulle finne ut at denne regelen ikke blir overholdt.

Haltdalen Fjellstyre har åpnet for fritt salg av oterkort til utenbygdsboende i de vatna som innenbygdsboende kan fiske med garn i. 

Last ned fiskeregler for statsallmenningene.

priser Fiskekort

Priser på fiskekort for 2017:

Utenbygdsboende:

Innenbygdsboende:

FOR Å KJØPE TILLEGGSKORT FOR GARNFISKE MÅ KOMBIKORTET HA SAMME GYLDIGHETSPERIODE SOM NÅR DET SKAL FISKES MED GARN.

kjøp fiskekort Innlandsfiske

Laksefiske i Gaula

Haltdalen fjellstyre selger fiskekort på 2 strekninger i Gaula, Grønn sone i øvre deler og Rød sone i nedre deler av kommunen.

Kart over Grønn sone finner du her.

Kart over Rød sone finner du her.

Forenklet utgave av fiskereglene finner du her


HALTDALEN FJELLSTYRE LEIER UT KLØFTVOLLEN OG LESETMARKSTUA:

Fjellstyret leier ut Kløftvollen og Lesetmarkstua blant annet til laksefiskere som trenger husrom.

Kløftvollen ligger ved skogsbilvegen mellom Haltdalen og Singsås og det er sengeplass til opp til 8 personer der. Lesetmarkstua ligger ved skogsbilvegen opp gjennom Lesetmarka og inngangen til Ledalen landskapsvernområde. Der er det kjøkkenkrok og 4 sengeplasser. Det finnes kjøkkenutstyr, propan og vedovner der. Egner seg også godt for familier som ønsker et stille og fredelig sted å bo.

Utleie skjer via Inatur eller henvendelse til fjellstyrekontoret.

kjøp fiskekort Laksefiske