Back to All Events

Fjellstyremøte oktober 2017

  • Ålen fjellstyre 7380 ålen (map)

OVERSIKT SAKLISTE:

36/2017: HESSJEDAL STATSALLMENNING - BJØRN MAGNAR VIK -
SØKNAD OM ANLEGG AV PARKERINGSPLASS FOR ÅPEN
SETER

37/2017: HESSJEDAL STATSALLMENNING - ANNE MARIE GJERSVOLD -
SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING/ GJENNOPPBYGGING AV
UTHUS PÅ GJERSVOLDVOLLEN

38/2017 :GAULDAL STATSALLMENNING - JAN NYRØNNING (JØRGEN
NYRØNNING) - SØKNAD OM DYRKING VED SETERVOLL

39/2017: HESSJEDAL STATSALLMENNING - HESSDALEN I.L. - SØKNAD
OM UTBEDRING AV TRASEEN FOR ØYUNGEN RUNDT

40/2107: HESSJEDAL STATSALLMENNING - HØGSKOLEN I ØSTFOLD -
ETABLERING AV ATV-VEG FRA HYTTEFELTET OPP MOT
HØGSKOLENS FORSKNINGSTASJON

41/2017: ORIENTERINGER
Ønske om fokus på jordbrukstilknytta rettigheter, informasjon omkring
landbruk, setting og beitebruk
Seterutvisninga til Jørand B. Gjersvold
Status for bottenbrua over Hersja
Gjennomgang av brevsjomalen.

-Protokoll (pdf)

Earlier Event: August 30
Fjellstyremøte august 2017
Later Event: December 15
Fjellstyremøte 14. desember 2017